9 10 11 13 16 18 25

Na podstawie powyższej mapy oraz innych dostępnych źródeł przeanalizuj związki między zasięgiem imperiów kolonialnych a językami urzędowymi w poszczególnych krajach. Wskaż pięć państw, w których obowiązuje taki sam język jak w krajach sprawujących nad nimi dawniej nadzór kolonialny, oraz pięć państw, w których język urzędowy jest obecnie inny.  

Rozwiązanie:
Kolonia to obszar poza danym państwem, który jest mu podległy i od niego zależny.
Pokaż więcej...