125 129 130 134 135 137 138 143 146

Na ilustracjach 1i 2 przedstawiono układy przestrzenne niektórych typów zespołów miejskich. 

Podaj nazwy typów zespołów miejskich przedstawionych na ilustracjach. Następnie zapisz po jednej cesze różnicującej te typy i po jednym ich przykładzie. 

Rozwiązanie: