125 129 130 134 136 137 138 143 146

Wymień trzy przyczyny małego zaludnienia na obszarach wysokogórskich. 

Rozwiązanie:
Obszary wysokogórskie charakteryzują się barierami osadniczymi - wysokogórską, grawitacyjną czy rolniczą.
Pokaż więcej...