125 129 130 135 136 137 138 143

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja  jest prawdziwa lub F jeśli jest fałszywa. 

 

1.Najludniejszym kontynentem na świecie jest Azja. PF
2.Na wartość współczynnika przyrostu naturalnego wpływa poziom rozwoju gospodarczego państwa. PF
3.W krajach wysoko rozwiniętych współczynnik przyrostu naturalnego przekracza 20‰. PF
4.W Chinach występuje przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. PF
5.W trzeciej fazie przejścia demograficznego zwiększa się współczynnik zgonów. PF

Rozwiązanie: