125 129 134 135 136 137 138

Omów przyczyny przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Następnie na podstawie dostępnych źródeł wymień po trzy przykłady szans i zagrożeń dla mieszkańców wsi związanych z tymi przemianami. 

Rozwiązanie:
Wśród nowych funkcji wsi wyróżniamy: funkcję turystyczną, funkcję rezydencjalną, funkcję gospodarczą.
Pokaż więcej...