103 104 105 106 110 118 125

Podaj po trzy przykłady państw, w których wskaźnik urbanizacji jest wyższy i niższy niż w Polsce. 

Rozwiązanie:
Wskaźnik urbanizacji określa wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału liczbie ludności danego obszaru (np. w kraju). Według mapy Polska ma wskaźnik urbanizacji na poziomie 60,1-80%, więc musimy znaleźć trzy państwa, które mają wskaźnik mniejszy niż 60% oraz trzy państwa, które mają więcej niż 80%. Najlepiej jest popatrzeć najpierw po sąsiadach Polski.
Pokaż więcej...