102 103 104 105 106 114 118

Wyjaśnij przyczyny przemian zachodzących obecnie w osadnictwie wiejskim. Z czego wynika zacieranie się wyraźnej granicy między miastem a wsią? Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

Rozwiązanie:
Osadnictwo wiejskie pierwotnie było osiedlami ludności rolniczej, charakteryzują się dużymi gospodarstwami, zabudową gospodarczą, mieszkalną i użytkami rolnymi.  Osadnictwo miejskie reprezentują bardziej urbanistyczne (rozwinięte, ,,pochłaniające” ) obszary pod względem techniczno-organizacyjnym, jak i ekonomicznymi, przestrzennym i funkcjonalnym (zwarta zabudowa, wysokie budynki mieszkalne, biurowce, komunikacja miejska).
Pokaż więcej...