96 102 104 105 106 110 114

Wyjaśnij, jaki wpływ wywiera kultura na postrzeganie przestrzeni. 

Rozwiązanie:
W zależności od kręgu, różnimy się poglądami, kulturą, wyznawanymi wartościami czy sposobem ,,postrzegania" świata.
Pokaż więcej...