87 89 92 95 98 99 101 102 104

Scharakteryzuj dwa czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na kuli ziemskiej.

 

Rozwiązanie:
Na klimat wpływają: szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu, prądy morskie, odległość od mórz i oceanów, charakter podłoża.
Pokaż więcej...