5 11 13 14 15 19 20

Odszukaj różnicę między obrazem terenu przedstawionym na zdjęciu lotniczym a treścią mapy. Wyjaśnij, czym są one spowodowane. 

Rozwiązanie: