70 76 80 82 83 84 87 89 92

Wybierz współrzędne geograficzne miejsca, w którym 21 czerwca wysokość górowania Słońca jest większa niż w Warszawie

(52° N, 21 °E )

A. 40°N; 70°E

B. 40°S; 20°E

C. 60°N; 130°E

D. 60°S; 50°E

 

Rozwiązanie: