48 51 57 59 60 65 67 69

Wymień ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny

Rozwiązanie:
Układ Słoneczny jest galaktyką powstałą ok. 4,6 mld lat temu, w której znajduje się nasza planeta.
Pokaż więcej...