48 51 58 59 60 65 67

Uruchom  aplikacje Google Mars. Na podstawie mapy hipsometrycznej tej planety oszacuj wysokość najwyższej znanej góry. W układzie Słonecznym - Olympus Mons. Została ona przedstawiona na powyższej ilustracji. 

Rozwiązanie: