35 36 40 41 43 44 48 51

Mapa przedstawia fragment Gór Stołowych.

Podaj trzy cechy środowiska przyrodniczego, którymi różnymi są następujące fragmenty Gór Stołowych: Skalne Grzyby i Dziczy Grzbiet. 

Rozwiązanie:
Cechy środowiska przyrodniczego to wszystkie te cechy, które powstały w sposób naturalny, np. góry, uskoki, lasy czy skarpy. Oba fragmenty różnią się: nachyleniem terenu; występowaniem pojedynczych skał.
Pokaż więcej...