29 35 36 41 42 43 44 48 51

Wyjaśnij, dlaczego należy ostrożnie korzystać z najstarszych tekstowych źródeł informacji. 

Rozwiązanie: