29 35 40 41 42 43 44

Wyjaśnij czym są geograficzne systemy informacyjne. 

Rozwiązanie: