292 293 299 302 304 305 306

Fotografie przedstawiają trzy strefy roślinne na Ziemi. 

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie wpisz do niej nazwy stref roślin przedstawionych na fotografiach numery (1-5) którymi oznaczono obszary ich występowania na mapie oraz nazwy charakterystycznych typów gleb. 

FotografiaNazwa strefy roślinnejNazwa obszaru na mapieTyp gleby
A   
B   
C   

Rozwiązanie:
Strefy roślinne na Ziemi: pustynie lodowe ; tundra; tajga; lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej; stepy; roślinność śródziemnomorska; pustynie i półpustynie; sawanny; lasy podzwrotnikowe; wilgotne lasy równikowe.
Pokaż więcej...