292 293 299 303 304 305 306

Uszereguj poziomy glebowe, których nazwy podano poniżej w kolejności od zalegających najgłębiej do znajdujących się najbliżej powierzchni ziemi

ściółka, poziom wymywania, skała macierzysta, poziom próchniczy, zwietrzelina skały macierzystej, poziom wymywania. 

Rozwiązanie: