282 285 286 292 299 302 303 304

Podaj nazwy stref roślinnych występujących w Europie. 

Rozwiązanie: