281 282 285 286 293 299 302 303

Wyjaśnij różnicę między glebami strefowymi a glebami śródstrefowymi.  

Rozwiązanie:
Gleby występują strefowo, czyli zależnie od warunków klimatycznych bądź astrefowo, na co wpływa np. ukształtowanie terenu (np. gleby górskie) czy warunki wodne (np. mady).
Pokaż więcej...