19 20 24 35 36 40

Wymień różnice między sygnaturami punktowymi liniowymi a powierzchniowymi. 

Rozwiązanie:
Metody prezentacji zjawisk na mapach dzielą się na dwie kategorie - metody prezentacji jakościowych i metody ilościowe. W skład metod jakościowych wchodzą: metoda sygnaturowa, polegająca na przedstawieniu danego zjawiska za pomocą znaków umownych (punktowych lub liniowych), metoda zasięgów, polegająca na przedstawieniu danego zjawiska za pomocą konturu lub barwnych linii wyznaczających obszar jego występowania, metoda powierzchniowa, polegająca na przedstawieniu danego zjawiska za pomocą barw lub szrafów. W skład metod ilościowych wchodzą: metoda izolinii, polegająca na przedstawieniu danego zjawiska za pomocą izarytmów, czyli wartości liczbowych ukazujących jego natężenie, metoda kropkowa, polegająca na przedstawieniu natężenia danego zjawiska za pomocą znaków graficznych (kropek) o różnej wielkości, metoda kartogramu, polegająca na przedstawieniu natężenia danego zjawiska za pomocą barw o ustalonej skali (najczęściej: od najjaśniejszego do najciemniejszego odcienia), metoda kartodiagramu, polegająca na przedstawieniu natężenia danego zjawiska za pomocą wykresów i diagramów.
Pokaż więcej...