271 273 275 278 279 280 281 285 286 292 293

Przyporządkuj każdej literze z ilustracji nazwę odpowiedniej formy terenu. 

nazwy form terenu do wyboru:

morena czołowa, morena denna, morena boczna, muton, oz, kem, drumlin, sandr, pradolina, rynna podlodowcowa 

Rozwiązanie:
formy glacjalne - powstałe w wyniku działalności lodu lodowcowego; formy fluwioglacjalne - powstałe w wyniku działalności wód roztopowych lądolodu.
Pokaż więcej...