270 271 273 275 278 279 280 282 285 286 292

Przyporządkuj każdej fotografii nazwę krainy geograficznej wybraną spośród wymienionych poniżej oraz literę, którą oznaczono tę krainę na mapie.

Nazwy krain geograficznych do wyboru:

Patagonia, Dalmacja, Bora-Bora, Sahara, Himalaje, Nizina Amazonki

 

Rozwiązanie: