270 271 273 275 278 279 281 282 285 286

Na fotografii przedstawiono dwa typy krajobrazu.

Przyporządkuj każdej fotografii po trzy elementy środowiska przyrodniczego (A-H) charakterystyczne dla danego typu krajobrazu. 

nazwy elementów środowiska przyrodniczego do wyboru:

A. Polje

B. wydmy

C. Moreny czołowe

D. jaskinie

E. jeziora przybrzeżne 

F. skałki ostańcowe

G. mierzeje

H. jeziora rynnowe

 

Rozwiązanie: