268 270 271 273 275 279 280 281 282 285 286

Wyjaśnij, czym jest wietrzenie biologiczne. Podaj dwa przykłady tego procesu. 

Rozwiązanie:
Wietrzenie biologiczne to ingerencja organizmów żywych w rozpad fizyczny i chemiczny skał.
Pokaż więcej...