265 266 268 270 271 273 278 279 280 281 282 285 286

Opisz, na czym polega niszcząca działalność morza. 

Rozwiązanie:
Efektem niszczącej działalności morza jest m.in. klif, który możemy obserwować na wybrzeżu Helskim.
Pokaż więcej...