262 263 265 266 268 270 271 275 278 279 280 281 282

Wymień typy wybrzeży występujące na polskim wybrzeżu. 

Rozwiązanie: