261 262 263 265 266 268 270 273 275 278 279 280 281 282

Jakie są gospodarcze konsekwencje rozmywania mierzei przez fale morskie? 

Rozwiązanie: