253 255 259 261 262 265 266 268 270 271 273

Wymień, nazwy trzech regionów geograficznych w których występują formy terenu powstałe w wyniku deflacji. 

Rozwiązanie: