236 238 239 243 244 249 250 253 255

Wymień dwa polskie parki narodowe, w których występują formy krasowe. 

Rozwiązanie: