232 233 234 236 238 239 244 246 249 250 253

Sprawdź, które osuwiska lub tereny zagrożone ich wystąpieniem znajdują się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 

Rozwiązanie: