230 231 232 233 234 236 239 243 244 246 249

Podaj różnicę między rozpadem ziarnistym a rozpadem blokowym skały. 

Rozwiązanie: