226 230 231 232 233 234 238 239 243 244 246

Wyjaśnij, w jaki sposób warunki środowiskowe wpływają na intensywność poszczególnych rodzajów wietrzenia na różnych obszarach na Ziemi. 

Rozwiązanie: