226 230 231 232 233 236 238 239 243 244

Podaj literę odpowiadającą typowi granicy płyt litosfery na której powstały Himalaje

 

Rozwiązanie:
Himalaje powstały na granicy zbieżnej płyt litosfery, w strefie kolizji dwóch płyt kontynentalnych. Są to góry bardzo młode, powstały w czasie orogenezy alpejskiej.
Pokaż więcej...