222 226 230 232 233 234 236 238 239

Na schemacie numerami 1-4 zaznaczono wybrane miejsca w tym epicentrum i hipocentrum trzęsienia ziemi. Wskaż poprawne dokończenia zdania.

Epicentrum i hipocentrum oznaczono odpowiednio numerami 

A. 1i2

B. 2i4

C. 2i3

D. 4i3 

Rozwiązanie:
Trzęsienia ziemi to skutek ruchów płyt litosfery. Podczas ich zderzania lub obcierania dochodzi do bardzo dużych naprężeń w warstwach skalnych, które oddziałowujące na powierzchnię w postaci drgań. Główne miejsce powstawania trzęsień znajduje się pod ziemią. Taki punkt nazywamy hipocentrum. Miejsce na powierzchni, w którym trzęsienia pojawiają się najszybciej z największą mapą nazywamy epicentrum.
Pokaż więcej...