216 217 222 230 231 232 233 234 236

Ustal w przybliżeniu która z orogenez trwała najdłużej, a która - najkrócej. Skorzystaj z tabeli na stronie 221 i z tej, która znajduje się powyżej. 

Rozwiązanie: