209 211 213 216 222 226

Podaj nazwę wielkiej formy ukształtowania dna oceanicznego, która powstaje w strefie subdukcji. Wymień formy tego typu występujące w obrębie Oceanu Atlantyckiego. 

Rozwiązanie: