209 211 213 217 222 226

Sprawdź, jaki odsetek powierzchni Ziemi zajmują obszary położone wyżej niż wysokość, na której znajduje się Twoja szkoła.

Rozwiązanie: