203 209 211 216 217 222

Podaj nazwę polskiej krainy geograficznej, na której obszarze zachodzą ruchy izostatyczne. 

Rozwiązanie: