201 203 209 213 216 217 222

Wskaż kontynenty, na których najrzadziej dochodzi do wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi. 

Rozwiązanie: