193 195 197 198 199 203 209 211

Na podstawie dostępnych źródeł ustal, gdzie w Polsce można obserwować deformacje nieciągłe skał. 

Rozwiązanie: