186 193 195 198 199 201 203

Wskaż, na mapie litosfery obszary, na których występują poszczególne typy granic płyt litosfery. 

 

Rozwiązanie: