9 11 13 14 15 20 24 29

Wyznacz swoją lokalizacje za pomocą GPS, gdy będziesz przebywać w pomieszczeni. Dlaczego system nawigacji satelitarnej określił współrzędne geograficzne tego miejsca z niewielką dokładnością ?

Rozwiązanie: