178 179 180 181 182 193 195 197

Wymień metody badań wnętrza Ziemi, dzięki którym wiemy jak jest ono zbudowane.

 

Rozwiązanie:
Wnętrze Ziemi można badać metodami bezpośrednimi, jak np. wiercenia geologiczne bądź pośrednimi, np. na analizy fali sejsmicznych.
Pokaż więcej...