166 168 178 179 180 181 182

Omów pochodzenie wód reliktowych i wymień ich główne cechy. 

Rozwiązanie:
Wody reliktowe to wody pochodzące z dawnych epok geologicznych, które uwiezione są w skałach, w warstwach nieprzepuszczalnych na znacznych głębokościach.
Pokaż więcej...