155 161 162 168 174

Wymień trzy czynniki warunkujące powstawanie lodowców górskich. 

Rozwiązanie:
Lodowiec górski to masa lodu powstała na powierzchni Ziemi, będąca w ciągłym ruchu.
Pokaż więcej...