153 155 161 166 168

Sprawdź na jakiej wysokości przebiega granica wiecznego śniegu w szerokościach geograficznych, w których leży Polska. 

Rozwiązanie: