5 9 11 13 14 19 20 24

Podaj po dwa przykłady badań ilościowych i jakościowych, bez których nie udałoby Ci się uzasadnić potrzeby utworzenia nowego przystanku autobusowego na trasie wiodącej do Twojej szkoły. 

Rozwiązanie:
Dane ilościowe opierają się na liczbach - mówią nam o natężeniu jakiegoś zjawiska, np. o tym, ile osób korzysta z komunikacji miejskiej na danym obszarze. Dane jakościowe zaś to dane oparte na scharakteryzowaniu danego zjawiska, np. określenie zalet przemawiających za korzystaniem z komunikacji miejskiej.
Pokaż więcej...