128 132 133 134 135 142 143 145

Uzasadnij, że warunkiem powstania wiatru przedstawionego na rysunku 1 jest różnica wartości ciśnienia atmosferycznego występującego po obu  stronach bariery górskiej. 

Rozwiązanie: