121 128 133 134 135 136 142 143

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie w odpowiednich jej rubrykach poniższe nazwy składników powietrza. 

argon, neon, ozon, dwutlenek węgla, para wodna, tlen 

Składniki stałeSkładniki zmienne
??

Rozwiązanie:
Skład powietrza atmosferycznego: składniki stałe: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, wodór. składniki zmienne: para wodna, ozon, CO2, dwutlenek siarki, tlenki azotu.
Pokaż więcej...